Українська версія сайту

Наукове товариство курсантів

 • Загальна інформація

   Наукове товариство «Cognitio rerum» створене з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи курсантів.

   Наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення курсантів навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ.

   Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

   Основною метою діяльності товариства є: створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями/правоохоронцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі  у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в інституті та академії й інших спільних інтересів .

   Для досягнення поставленої мети товариство ставить перед собою такі завдання:

   - приріст і популяризація наукового знання;

   - розвиток у курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів творчого мислення, розширення наукового кругозору;

   - оволодіння членами наукового товариства сучасними методиками, формування та розвиток самостійних навичок організації і проведення наукових досліджень;

   - підготовка та прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність наукового товариства;

   - проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;

   - популяризація наукової діяльності, сприяння залученню серед осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

   - розповсюдження позитивного досвіду наукової творчості курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів академії серед відомчих ВНЗ;

   - формування вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

   - виявлення найбільш обдарованих та талановитих курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів, використання їх творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення завдань, що стоять перед НАВС, Міністерством внутрішніх справ України та правоохоронними органами держави;

   - представлення інтересів курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів академії перед керівництвом академії та іншими організаціями з питань наукової роботи;

   - сприяння підвищенню якості наукових досліджень;

   - сприяння обміну інформацією між молодими вченими і дослідниками;

   - сприяння науково-педагогічним працівникам кафедр у розробці та вирішенні актуальних проблем, зокрема з питань правоохоронної діяльності;

   - безпосередня участь під керівництвом викладачів у підготовці методичних рекомендацій та авторському супроводі впровадження цих рекомендацій;

   - вивчення та узагальнення результатів практичної діяльності органів внутрішніх справ;

   - пропаганда правових знань серед населення.

   У роботі наукового товариства можуть брати участь студенти, курсанти будь-якої форми навчання, бакалаври, спеціалісти, молодші спеціалісти і молоді науковці.

   Членами наукового товариства автоматично є старости кафедральних наукових гуртків, секцій, бюро перекладу, керівники дослідницьких проблемних груп. 

   Членом наукового товариства може бути кожен курсант, слухач, студент або ліцеїст академії, який успішно виконує навчальний план та бере активну участь у науково-дослідницькій роботі.

   Прийом у члени наукового товариства здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до однієї з робочих груп товариства або до Ради наукового товариства.

   Якщо ви любите плідну та цікаву інтелектуальну працю, чекаємо вас у наукових гуртках навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів.

 • Склад

   СКЛАД
    членів наукового товариства «
   Cognitio rerum»
   ННІ №2 НАВС

    

   1.  Голова наукового товариства – Бондаренко Аліна Валентинівна – 202 н/, 2 курс

   2. Заступник голови наукового товариства – Поліщук Віталій Вячеславович – 203 н/г, 2 курс

   3. Секретар наукового товариства – Караульна Анна Олександрівна – 302 н/г, 3 курс

   Члени наукового товариства

   1. 1.Дяків Віталія Іванівна – 102 н/г, 1 курс
   2. 2.Штефанко Руслана Русланівна – 101 н/г, 1 курс
   3. 3.Кац Діана Русланівна – 104 н/г, 1 курс
   4. 4.Ковальчук Аліна Олександрівна – 101 н/г, 1 курс
   5. 5.Коломієць Євгеній Геннадійович – 103 н/г, 1 курс
   6. 6.Кузьміна Анастасія Євгенівна – 104 н/г, 1 курс
   7. 7.Марченко Оксана Максимівна – 101 н/г, 1 курс
   8. 8.Ополонська Ірина Русланівна – 103 н/г, 1 курс
   9. 9.Співачук Тетяна Олегівна – 104 н/г, 1 курс
   10. 10.Чабан Каріна Євгенівна – 102 н/г, 1 курс
   11. 11.Ярош Ярослав Владиславович – 103 н/г, 1 курс
   12. 12.Борових Ксенія Вячеславівна – 202 н/г, 2 курс
   13. 13.Корягіна Анастасія Віталіївна–202 н/г,  2 курс
   14. 14.Каріх Ірина Костянтинівна – 202 н/г, 2 курс
   15. 15.Симак Неля Володимирівна – 203 н/г, 2 курс
   16. 16.Сучок Ольга Степанівна – 203 н/г, 2 курс
   17. 17.Загурська Дар’я Андріївна – 203 н/г, 2 курс
   18. 18.Ямковенко Олександр Юрійович – 203 н/г, 2 курс
   19. 19.Савченко Артем Владиславович – 204 н/г,  2 курс
   20. 20.Бобровник Ігор Сергійович – 202 н/г, 2 курс
   21. 21.Яремчук Олена Сергївна– 203 н/г, 2 курс
   22. 22.Печерський Антон Олегович – 303 н/г, 3 курс
   23. 23.Самарський Ярослав Вікторович – 301 н/г, 3 курс
   24. 24.Солоденко Катерина Володимирівна – 301 н/г, 3 курс
   25. 25.Гребченко Марія Олегівна –304 н/г, 3 курс
   26. 26.Мельник Сергій Володимирович – 301 н/г, 3 курс
   27. 27.Легета Ірина Валеріївна  – 304 н/г,  3 курс
   28. 28.Мишко Валерія Іванівна – 303 н/г, 3 курс
   29. 29.Кальченко Дар’я Сергіївна  - слухач магістратури
   30. 30.Степчук Яна Олексіївна - слухач магістратури
   31. 31.Кирильчук Юлія Олександрівна - слухач магістратури
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, вул. Карбишева, 3 
   Тел.: (097) 214-56-70 

 • Графік роботи 

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 512 30 34

X
X