Українська версія сайту

Наукове товариство курсантів

 • Загальна інформація

   Наукове товариство «Cognitio rerum» створене з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи курсантів.

   Наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення курсантів навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ.

   Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

   Основною метою діяльності товариства є: створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями/правоохоронцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі  у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в інституті та академії й інших спільних інтересів .

   Для досягнення поставленої мети товариство ставить перед собою такі завдання:

   - приріст і популяризація наукового знання;

   - розвиток у курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів творчого мислення, розширення наукового кругозору;

   - оволодіння членами наукового товариства сучасними методиками, формування та розвиток самостійних навичок організації і проведення наукових досліджень;

   - підготовка та прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність наукового товариства;

   - проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;

   - популяризація наукової діяльності, сприяння залученню серед осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

   - розповсюдження позитивного досвіду наукової творчості курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів академії серед відомчих ВНЗ;

   - формування вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

   - виявлення найбільш обдарованих та талановитих курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів, використання їх творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення завдань, що стоять перед НАВС, Міністерством внутрішніх справ України та правоохоронними органами держави;

   - представлення інтересів курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів академії перед керівництвом академії та іншими організаціями з питань наукової роботи;

   - сприяння підвищенню якості наукових досліджень;

   - сприяння обміну інформацією між молодими вченими і дослідниками;

   - сприяння науково-педагогічним працівникам кафедр у розробці та вирішенні актуальних проблем, зокрема з питань правоохоронної діяльності;

   - безпосередня участь під керівництвом викладачів у підготовці методичних рекомендацій та авторському супроводі впровадження цих рекомендацій;

   - вивчення та узагальнення результатів практичної діяльності органів внутрішніх справ;

   - пропаганда правових знань серед населення. 

   У роботі наукового товариства можуть брати участь студенти, курсанти будь-якої форми навчання, бакалаври, спеціалісти, молодші спеціалісти і молоді науковці.

   Членами наукового товариства автоматично є старости кафедральних наукових гуртків, секцій, бюро перекладу, керівники дослідницьких проблемних груп. 

   Членом наукового товариства може бути кожен курсант, слухач, студент або ліцеїст академії, який успішно виконує навчальний план та бере активну участь у науково-дослідницькій роботі.

   Прийом у члени наукового товариства здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до однієї з робочих груп товариства або до Ради наукового товариства.

   Якщо ви любите плідну та цікаву інтелектуальну працю, чекаємо вас у наукових гуртках навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів.

 • Нормативно-правові акти
 • Склад

    

   СКЛАД

   наукового товариства «Cognitiorerum»

   навчально-наукового інституту № 2 НАВС

   1. Голова наукового товариства – Бондаренко Аліна Валентинівна, курсант 302 н/г інституту;

   2. Заступник голови наукового товариства – Поліщук Віталій В’ячеславович, курсант 303 н/г інституту;

   3. Секретар наукового товариства – Караульна Анна Олександрівна, курсант 402 н/г інституту;

   4. Дяків Віталія Іванівна, курсант 202 н/г інституту;

   5. Штефанко Руслана Русланівна, курсант 201 н/г інституту;

   6. Кац Діана Русланівна, курсант 204 н/г інституту;

   7. Ковальчук Аліна Олександрівна, 201 н/г інституту;

   8. Коломієць Євгеній Геннадійович, курсант 203 н/г інституту;

   9. Кузьміна Анастасія Євгенівна, курсант 204 н/г інституту;

   10. Марченко Оксана Максимівна, курсант 201 н/г, інституту;

   11. Ополонська Ірина Русланівна, курсант 203 н/г інституту;

   12. Співачук Тетяна Олегівна, курсант 204 н/г інституту;

   13. Чабан Каріна Євгенівна, курсант 202 н/г інституту;

   14. Ярош Ярослав Владиславович, курсант 203 н/г інституту;

   15. Каріх Ірина Костянтинівна, курсант 302 н/г інституту;

   16. Симак Неля Володимирівна, курсант 303 н/г інституту;

   17. Сучок Ольга Степанівна, курсант 303 н/г інституту;

   18. Загурська Дар’я Андріївна, курсант 303 н/г інституту;

   19. Ямковенко Олександр Юрійович, курсант 303 н/г інституту;

   20. Савченко Артем Владиславович, курсант 304 н/г інституту;

   21. Бобровник Ігор Сергійович, курсант 302 н/г інституту;

   22. Яремчук Олена Сергіївна, курсант 303 н/г інституту;

   23. Печерський Антон Олегович, курсант 403 н/г інституту;

   24. Самарський Ярослав Вікторович, курсант 401 н/г інституту;

   25. Солоденко Катерина Володимирівна, курсант 401 н/г інституту;

   26. Гребченко Марія Олегівна, курсант 404 н/г інституту;

   27. Мельник Сергій Володимирович, курсант 401 н/г інституту;

   28. Легета Ірина Валеріївна, курсант 404 н/г інституту;

   29. Мишко Валерія Іванівна, курсант 403 н/г інституту;

   30. Кальченко Дар’я Сергіївна, слухач магістратури 201 МП н/г інституту;

   31. Степчук Яна Олексіївна, слухач магістратури 201 МП н/г інституту;

   32. Кирильчук Юлія Олександрівна, слухач магістратури 201 н/г інституту.

    

 • План роботи
 • Наукові гуртки
 • Звіти
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, вул. Карбишева, 3 
   Чергова частина

   телефон/факс  (044) 512 30 34

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 512 30 34

X
X