Українська версія сайту

Наукове товариство здобувачів вищої освіти інституту

 • Загальна інформація про наукове товариство

   У навчально-науковому інституті № 2 Національної академії внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» дієнаукове товариство студентів (курсантів, слухачів), яке є частиною системи громадського самоврядування інституту.

   Основною метою наукового товариства студентів (курсантів, слухачів) є забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти, які навчаються в навчально-науковому інституті № 2, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукових ідей, інновацій та обміну знаннями.

   У своїй діяльності наукове товариство студентів (курсантів, слухачів) інституту керується вітчизняним законодавством, статутом НАВС, а також положенням про наукові товариства НАВС та діє на принципах:

   - свободи наукової творчості;

   - добровільності, колегіальності, відкритості;

   - рівності прав осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукового товариства студентів (курсантів, слухачів) інституту.

   Члени наукового товариства студентів (курсантів, аспірантів) інституту за погодженням з керівництвом інституту мають право:

   - приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

   - проводити організаційні, наукові та освітні заходи;

   - популяризувати наукову діяльність серед студентської молоді, сприяти залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

   - представляти інтереси студентів (курсантів, слухачів) інституту перед дирекцією закладу вищої освіти та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

   - сприяти підвищенню якості наукових досліджень;

   - сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

   - сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

   - взаємодіяти з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

   - виконувати інші функції, передбачені положенням про наукові товариства НАВС, Законом України «Про вищу освіту» та іншими вітчизняними нормативно-правовими актами.

   Управління науковим товариством студентів (курсантів, слухачів) інституту формується на демократичних засадах шляхом виборів.

 • Нормативно-правове забезпечення
 • Склад наукового товариства

   До складу наукового товариства входять здобувачі вищої освіти інституту, а саме:

   - Богданець Анастасія Ігорівна, курсант 4-го курсу;

   - Галуша Вікторія Олегівна, курсант 4-го курсу;

   - Ільїнова Аліна Сергіївна, курсант 4-го курсу;

   - Радченко Орина Михайлівна, курсант 4-го курсу;

   - Саєнко Наталія Володимирівна, курсант 4-го курсу;

   - Бакарджиєва Марія Ігорівна, курсант 3-го курсу;

   - Заболотна Анастасія Ігорівна, курсант 3-го курсу;

   - Левченко Марина Вікторівна, курсант 3-го курсу;

   - Опанасенко Вероніка Рустанівна, курсант 3-го курсу;

   - Пойда Ярослава Олександрівна, курсант 3-го курсу;

   - Репа Ольга Андріївна, курсант 3-го курсу;

   - Татаровська Яна Валеріївна, курсант 3-го курсу;

   - Хижняк Анастасія Олександрівна, курсант 3-го курсу;

   - Дідовець Ярина Олексіївна, студент 4-го курсу;

   - Колесник Анастасія Єгорівна, студент 4-го курсу;

   - Косінська Аліна Леонідівна, студент 4-го курсу;

   - Чернявська Олена Сергіївна, студент 4-го курсу;

   - Іванова Олександра Петрівна, студент 4-го курсу;

   - Лисенко Катерина Анатоліївна, студент 4-го курсу;

   - Лобаствова Дар’я Костянтинівна, студент 3-го курсу;

   - Лопатюк Дар’я Юріївна, студент 3-го курсу;

   - Сокол Олександра Іванівна, студент 3-го курсу.

    

 • Контактна інформація

    Адреса: навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, 02183, м. Київ вул. Генерала Карбишева, 3.     Електронна адреса:  [email protected] • Робота наукових гуртків інституту 
 • Наукові заходи

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X