Українська версія сайту

Про інститут

 • Історична довідка

   Виконуючи розпорядження Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1985 року № 745, наказом МВС СРСР від 16.05.85 №0164 ("О создании в г.г. Ереване, Киеве и Свердловске высших курсов МВД СССР") були створені Київські вищі курси МВС СРСР, з підготовки працівників служб кримінального розшуку, органів по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності, і політпрацівників з терміном навчання до одного року. В пункті 3 цього наказу визначалося і місце майбутньої дислокації підрозділу, а саме – новий комплекс споруд школи міліції Київського міськвиконкому.

   Відповідно до вищевказаних документів виданий наказ Київських вищих курсів від 25 жовтня 1985 року № 01 (таємно) "Про формування кафедр, розподіл штатної чисельності та навчального навантаження професорсько-викладацького складу", який закріпив за новоствореними кафедрами наступні дисципліни:

   1) кафедра суспільних наук та юридичних дисциплін:
        -     актуальні проблеми історії та політики КПРС;
        -     актуальні проблеми марксистсько-ленінської філософії;
        -     актуальні проблеми економічної теорії та політики КПРС на сучасному етапі;
        -     актуальні проблеми теорії наукового комунізму;
        -     марксистсько-ленінська етика та естетика;
        -     основи держави та права;
        -     кримінальне право, кримінологія та кримінальний процес.

    2) кафедра партійно-політичної роботи в ОВС:
        -    введення в спеціальність;
        -    партійно-політична робота в ОВС;
        -    основи методики соціологічних досліджень;
        -    основи ораторського мистецтва.

   Наказом МВС СРСР від 01 жовтня 1986 року №188 дск затверджено "Правила прийому на Вищі курси МВС СРСР".

   Керівництво закладом покладено на генерал-майора внутрішньої служби Леоніда Михайловича Шкуро, який був його незмінним керманичем у період з 1985 по 1993 роки. 

     

   У зв'язку з розпадом Радянського Союзу наказом МВС СРСР від 30 серпня 1990 року № 332 "О совершенствовании системы подготовки кадров с высшим образованием для органов внутренних дел" Київські вищі курси були ліквідовані, а матеріально-технічна база передана Київській вищій школі МВС України де був створений факультет підвищення кваліфікації. Термін навчання на факультеті - два роки, щорічно набір складав триста осіб.

   27 січня 1992 року вийшла постанова Кабінету Міністрів України № 33 "Про створення Української академії внутрішніх справ". Реорганізація відбулася за пропозицією МВС України, погодженою з Міністерством вищої освіти, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством праці, Міністерством юстиції та Київським міськвиконкомом, на базі КВШ МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського та Київського філіалу всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників МВС СРСР.

   На виконання цієї постанови наказом МВС України від 15 лютого 1992 року № 73 "Про створення УАВС" було створено Українську академію внутрішніх справ і, відповідно, факультет став називатися факультетом підвищення кваліфікації УАВС.

   Важливою віхою розвитку факультету став наказ МВС України від 12 липня 1992 року № 435 "Про відкриття факультету підготовки експертів-криміналістів УАВС", прийнятий відповідно до наказу МВС України від 03 березня 1992 року №140 "Про затвердження Положення про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України".

   Менш ніж через рік факультет очікували нові зміни: на виконання рішення колегії МВС України від 25 листопада 1992 року, наказом МВС України від 30 червня 1993 року №381 "Про підготовку слідчих в УАВС" експертно-криміналістичний факультет перепрофільований у слідчо-криміналістичний. Починаючи з 1993-1994 навчального року був встановлений щорічний набір на факультет – 75 осіб слідчих та 50 осіб експертів, з терміном навчання 4 роки. Начальником факультету призначено кандидата юридичних наук, полковника міліції Азарова Юрія Івановича.

   З 1997 року слідчо-криміналістичний факультет очолював кандидат юридичних наук, полковник міліції Віталій Якович Горбачевський, за часів якого факультет змінив назву на факультет підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України.

   16 грудня 2002 року за № 1305 вийшов наказ МВС України "Про створення навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ України". Зі зміною статуту в інституті створені наступні підрозділи: факультет підготовки слідчих, відділення підготовки експертів, 5 кафедр (криміналістичних експертиз, спеціальної та фізичної підготовки, організації розслідування злочинів, кримінального права, кримінального процесу), курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, лабораторія проблем розслідування злочинів. Керівництво інститутом з 2002 року по 2005 рік здійснював кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції Олександр Олексійович Садченко.

   Особливе місце в організації навчання курсантів в інституті належить музею судових експертиз, який був відкритий у 2002 році. Значних зусиль у його створенні доклали всі співробітники інституту, а особливо В.Я.  Горбачевський, О.О. Садченко, Ю.М. Оропай, С.М. Єременко. Право перерізати стрічку та стати першими відвідувачами було надано першому керівникові навчального закладу генерал-майору внутрішньої служби Л.М. Шкуро, першому заступнику начальника Головного слідчого управління, генерал-майору міліції В.І. Захарову та ректорові Національної академії внутрішніх справ України, професору, член-кореспонденту Академії педагогічних наук України Я.Ю. Кондратьєву.

   Протягом 1997-2001 рр. для нього збиралися цікаві експонати, пов’язані з експертним і техніко-криміналістичним забезпеченням розкриття, розслідування та попередження злочинів, а також висвітленням наукових досягнень в галузі теорії судової експертизи. Музей нараховує понад 1000 експонатів: вогнепальна та холодна зброя, вибухові пристрої, наркотичні речовини, документи, зразки кримінальних справ та відповідні речові докази, технічні засоби експертних досліджень вітчизняного та іноземного виробництва, фотографії тощо. У 2004 році музей став структурною частиною багатофункціонального музею Міністерства внутрішніх справ.

   Інститут наказом МВС України від 27 грудня 2003 року № 1645 визнаний базовим навчальним закладом з підготовки слідчих і експертів-криміналістів. З 2006 року, в зв’язку з реорганізацією Національної академії внутрішніх справ України в Київський національний університет внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів був структурним підрозділом Київського національного університету внутрішніх справ, який з березня 2006 року по жовтень 2010 року очолював кандидат педагогічних наук, полковник міліції Микола В’ячеславович Бочкарьов.

   Починаючи з цього періоду в інституті діяли наступні навчально-наукові підрозділи: факультет підготовки слідчих, факультет підготовки експертів-криміналістів, чотири кафедри (кафедра досудового розслідування, кафедра криміналістичних експертиз, кафедра криміналістичної техніки, кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки) та наукова лабораторія з проблем розкриття та розслідування злочинів.

   На виконання вказівок керівництва МВС України щодо посилення практичного спрямування підготовки фахівців для органів внутрішніх справ, а саме для слідчих підрозділів, з жовтня 2010 року по березень 2017 року інститут очолював кандидат юридичних наук, полковник поліції Антон Степанович Сизоненко, який до цього часу працював у Слідчому управлінні ГУМВС України в м. Києві.

   З 2013 року в зв’язку з організаційно-штатними змінами інститут перейменовано в Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів, а у 2015 - Навчально-науковий інститут №2. Наш підрозділ – складова частина Національної академії внутрішніх справ, що розташувався у Дніпровському районі м. Києва по вул. генерала Карбишева, 3, на території загальною площею 4,6347 га. Сучасна матеріальна база що складається з 9262 м2 навчального корпусу та 6671 м2 житлового фонду гуртожитку надає можливість плідно забезпечувати завдання навчально-виховного процесу покладеного на його особовий склад.

   У звязку з реформуванням органів внутрішінх справ, у 2014 році інститут переіменовано в Навчально-науковий інстиут №2. Сьогодні це єдиний навчальний заклад в системі МВС, що здійснює підготовку здобувачів експертно-криміналістичної спрямованості (вищої освіти "бакалавр" за спеціальністю "правознавство") для підрозділів Національної поліції України, а також для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю "право" спеціалізації "судова експертиза" для підрозділів Експертної служби МВС України. Очолює інстит кандидат юридичних наук, підполковник поліції Саковський Андрій Анатолійович.

   У рамках міжнародного співробітництва інститут постійно відвідують зарубіжні делегації з Австрії, Швейцарії, Польщі, Японії, Німеччини, Росії, Білорусі, Молдови. Закордонні правоохоронці діляться з майбутніми працівниками ОВС України досвідом боротьби з організованою злочинністю, незаконним наркообігом, з проблемами розкриття злочинів, які чинять із застосуванням вибухових речовин, підробкою документів, тощо.

   Цікавим є той факт, що в 2000 – 2005 роках інститут здійснив підготовку 35 фахівців для експертних підрозділів республіки Грузія.

   На сьогоднішній день за спеціальністю "Право", "Правоохоронна діяльність", "Судова експертиза" в інституті навчається понад 500 курсантів і студентів. Сьогодні випускники інституту є представниками професії, престиж і відповідальність якої за останні роки істотно зросли. Вони достойно представляють інститут у підрозділах та галузевих службах правоохоронних органів не тільки України, але й інших країн. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується кваліфікованими науково-педагогічними працівниками.

   Традиційною стала участь курсантів і студентів інституту у міжнародних, міжвузівських, всеукраїнських міських та загальноакадемічних конференціях, конкурсах з правових дисциплін, “круглих столах”, науково-практичних семінарах, тематичних екскурсіях. З метою їх практичної спрямованості ці заходи часто проводяться за участю фахівців правоохоронної системи. Курсанти інституту є учасниками 5 наукових гуртків та проблемних груп. Активно діє наукове товариство курсантів. Результатом наукової діяльності стали: грамоти, премії, номінації в різних категоріях.

   Для задоволення потреб молодих науковців та викладацького складу у літературних джерелах в інституті працюють загальна та спеціальна бібліотеки. Загальний книжковий фонд бібліотеки складає близько 70000 примірників книг різного спрямування. Щороку книжкові фонди поповнюються 2 тисячами нових надходжень. До послуг читачів абонемент та читальний зал на 60 посадочних місць, обладнаний оргтехнікою, електронними каталогами та доступом до всесвітньої мережі "Інтернет". Щороку бібліотекарі видають близько 60000 одиниць документів для 1,5 тисяч читачів.

   На території навчально-наукового інституту споруджено православний храм-каплицю на честь "Різдва святого Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна". Будівництво проводилось за ініціативи перемінного та постійного складу інституту.

   Закладення наріжного каменя відбулося 8 липня 2009 року, що і послугувало визначенням назви (7 липня православний світ відзначає Різдво святого Іоанна Предтечі). А вже 7 липня 2010 року, в урочистій обстановці, здійснено урочисте відкриття та освячення церкви. Таїнство освячення храму проводив Архієпископ Львівський і Галицький Августин - Голова Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України та давній товариш нашого інституту. Свято відбулося у присутності вищого керівництва Церкви, МВС України та Академії. Богослужіння проводяться настоятелем храмів академії священиком Віталієм та іншими священиками Української Православної Церкви у плідній співпраці із Синодальним відділом УПЦ по взаємодії зі Збройними Силами та військовими формуваннями а також Київською Духовною Академією і Семінарією.

   Курсанти і студенти інституту приймають активну участь у суспільному та політичному житті держави. Вони забезпечували правопорядок під час громадсько-політичних заходів, таких як: вибори Президента України та Народних депутатів України, міжнародних спортивних змагань. Несуть службу у складі слідчо-оперативних груп районних управлінь МВС України у м. Києві.

   Активно працює культурно-масовий актив інституту: лунають дзвінкі голоси учасників художньої самодіяльності для яких діють вокальні та танцювальні гуртки. Щотижня курсанти та слухачі мають змогу відвідувати музеї, театральні вистави, концерти, мистецькі виставки і вернісажі, що проводяться у столиці. У вихідні дні проводиться безліч пізнавальних екскурсій видатними місцями Києва.

   Життя та діяльність інституту не уявити без функціонування гуртожитку, їдальні, медичної частини. Продовжується робота над створенням у стінах підрозділу атмосфери справжнього домашнього затишку.

   Професорсько-викладацький та командний склад інституту прагне, щоб випускники стали справжніми правозахисниками, спеціалістами найвищого ґатунку, обізнаними і культурними, готовими професійно вирішувати завдання щодо боротьби зі злочинністю, розкриттю злочинів та розслідуванню кримінальних справ. А найголовніше – вміли і любили працювати з людьми. Наша мета - домогтися, щоб високий професіоналізм і культура випускників інституту викликали у співвітчизників почуття поваги та гордості по відношенню до правоохоронців.

    

 • Керівництво інституту

    

   Саковський Андрій Анатолійович
   доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції

   директор інституту 

    

    

    Цицкун Микола Васильович

   майор поліції

   заступник директора 

    

   Білозьоров Євген Вікторович 
   кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції

   заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи

    

   Малоокий Володимир Леонідович 

   майор поліції

   заступник директора з матеріального забезпечення

    

    

    

    

    

 • Довідка про матеріально-технічне забезпечення інституту
 • Інформаційний пакет

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X