Українська версія сайту

Навчальний заклад

А. Назва і адреса.

 Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ

 Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 серії АД № 073175. Рівень акредитації – IV. Форма власності – державна.

 Адреса: м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3, 02183.

  (телефон, факс) - 044-512-30-34                                             

 (Інтернет сторінка)  - http://www.naiau.kiev.ua/nnipsk/index.php

Схема розташування корпусу інституту

 

 

 

 Б. Академічний календар 

Для курсантів

1 курс

1 семестр

2 семестр

Навчальні заняття

 

Навчальні заняття

 

Екзаменаційна сесія

 

Захист курсових робіт

 

Канікулярна відпустка

 

Екзаменаційна сесія

 

 

 

Лекції та консультації перед державним екзаменом з теорії держави та права

 

 

 

Державний екзамен з теорії держави та права        

 

 

 

Практика

 

 

 

Канікулярна відпустка

 

2 курс

3 семестр

4 семестр

Навчальні заняття

 

Навчальні заняття

 

Екзаменаційна сесія

 

Захист курсових робіт

 

Канікулярна відпустка

 

Екзаменаційна сесія

 

 

 

 

Практика

 

 

 

Канікулярна відпустка

 

3 курс

5 семестр

6 семестр

Навчальні заняття

 

  Навчальні заняття

 

Екзаменаційна сесія

 

Захист курсових робіт

 

Канікулярна відпустка

 

Екзаменаційна сесія

 

 

 

Практики

 

 

 

Канікулярна відпустка

 

4 курс

7 семестр

8 семестр

Навчальні заняття

 

Стажування

 

Екзаменаційна сесія

 

Захист стажування

 

Канікулярна відпустка

 

Лекції перед державними екзаменами

 

 

 

Державні екзамени        

 

 

 

Випуск

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для слухачів магістратури:

1 семестр

2 семестр

Навчальні заняття

 

Індивідуальна педагогічна практика

 

Екзаменаційна сесія

 

Навчальні заняття

 

Канікулярна відпустка

 

Екзаменаційна сесія

 

 

 

Стажування

 

 

 

Захист стажування

 

 

 

Захист магістерських робіт та комплексний державний екзамен        

 

 

 

Випуск

 

 

В. Кордитатор ECTS від інституту.

Координатором ECTS від навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів є заступник начальника з навчально-наукової та методичної роботи кандидат юридичних наук Тарасенко Костянтин Васильович.

Графік прийому - середа 11.00-13.00 тел. 044-512-60-61;

е-mail: tarasenko_kv@ukr.net

Заступником координатора ECTS від інституту є начальник відділення забезпечення навчального процесу Усенко Катерина Володимирівна, тел. 044-512-30-34, e-mail: nv.nnipsk@gmail.com

 

Г. Загальний опис закладу

Виконуючи розпорядження Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1985 року № 745, наказом МВС СРСР від 16.05.85 №0164 ("О создании в г.г. Ереване, Киеве и Свердловске высших курсов МВД СССР") були створені Київські вищі курси МВС СРСР, з підготовки працівників служб кримінального розшуку, органів по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності, і політпрацівників з терміном навчання до одного року. В пункті 3 цього наказу визначалося і місце майбутньої дислокації підрозділу, а саме – новий комплекс споруд школи міліції Київського міськвиконкому.

Відповідно до вищевказаних документів виданий наказ Київських вищих курсів від 25 жовтня 1985 року № 01 (таємно) "Про формування кафедр, розподіл штатної чисельності та навчального навантаження професорсько-викладацького складу", який закріпив за новоствореними кафедрами наступні дисципліни:

1) кафедра суспільних наук та юридичних дисциплін:

- актуальні проблеми історії та політики КПРС;

- актуальні проблеми марксистсько-ленінської філософії;

- актуальні проблеми економічної теорії та політики КПРС на сучасному етапі;

- актуальні проблеми теорії наукового комунізму;

- марксистсько-ленінська етика та естетика;

- основи держави та права;

- кримінальне право, кримінологія та кримінальний процес.

2) кафедра партійно-політичної роботи в ОВС:

- введення в спеціальність;

- партійно-політична робота в ОВС;

- основи методики соціологічних досліджень;

- основи ораторського мистецтва.

Наказом МВС СРСР від 01 жовтня 1986 року №188 дск затверджено "Правила прийому на Вищі курси МВС СРСР".

Керівництво закладом покладено на генерал-майора внутрішньої служби Л.М. Шкуро, який був його незмінним керманичем у період з 1985 по 1993 роки.

У зв'язку з розпадом Радянського Союзу наказом МВС СРСР від 30 серпня 1990 року № 332 "О совершенствовании системы подготовки кадров с высшим образованием для органов внутренних дел" Київські вищі курси були ліквідовані, а матеріально-технічна база передана Київській вищій школі МВС України де був створений факультет підвищення кваліфікації. Термін навчання на факультеті – два роки, щорічно набір складав триста осіб.

27 січня 1992 року вийшла постанова Кабінету Міністрів України № 33 "Про створення Української академії внутрішніх справ". Реорганізація відбулася за пропозицією МВС України, погодженою з Міністерством вищої освіти, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством праці, Міністерством юстиції та Київським міськвиконкомом, на базі КВШ МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського та Київського філіалу всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників МВС СРСР.

На виконання цієї постанови наказом МВС України від 15 лютого 1992 року № 73 "Про створення УАВС" було створено Українську академію внутрішніх справ і, відповідно, факультет став називатися факультетом підвищення кваліфікації УАВС.

Важливою віхою розвитку факультету став наказ МВС України від 12 липня 1992 року № 435 "Про відкриття факультету підготовки експертів-криміналістів УАВС", прийнятий відповідно до наказу МВС України від 03 березня 1992 року №140 "Про затвердження Положення про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України".

Менш ніж через рік факультет очікували нові зміни: на виконання рішення колегії МВС України від 25 листопада 1992 року, наказом МВС України від 30 червня 1993 року №381 "Про підготовку слідчих в УАВС" експертно-криміналістичний факультет перепрофільований у слідчо-криміналістичний. Починаючи з 1993-1994 навчального року був встановлений щорічний набір на факультет – 75 осіб слідчих та 50 осіб експертів, з терміном навчання 4 роки. Начальником факультету призначено кандидата юридичних наук, полковника міліції Ю.І. Азарова.

З 1997 року слідчо-криміналістичний факультет очолював кандидат юридичних наук, полковник міліції В.Я. Горбачевський, за часів якого факультет змінив назву на факультет підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України.

16 грудня 2002 року за № 1305 вийшов наказ МВС України "Про створення навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ України". Зі зміною статуту в інституті створені наступні підрозділи: факультет підготовки слідчих, відділення підготовки експертів, 5 кафедр (криміналістичних експертиз, спеціальної та фізичної підготовки, організації розслідування злочинів, кримінального права, кримінального процесу), курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, лабораторія проблем розслідування злочинів. Керівництво інститутом з 2002 року по 2005 рік здійснював кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції О.О. Садченко.

Особливе місце в організації навчання курсантів в інституті належить музею судових експертиз, який був відкритий у 2002 році. Значних зусиль у його створенні доклали всі співробітники інституту, а особливо В.Я. Горбачевський, О.О. Садченко, Ю.М. Оропай, С.М. Єременко. Право перерізати стрічку та стати першими відвідувачами було надано першому керівникові навчального закладу генерал-майору внутрішньої служби Л.М. Шкуро, першому заступнику начальника Головного слідчого управління, генерал-майору міліції В.І. Захарову та ректорові Національної академії внутрішніх справ України, професору, член-кореспонденту Академії педагогічних наук України Я.Ю. Кондратьєву.

Протягом 1997-2001 рр. для нього збиралися цікаві експонати, пов’язані з експертним і техніко-криміналістичним забезпеченням розкриття, розслідування та попередження злочинів, а також висвітленням наукових досягнень в галузі теорії судової експертизи. Музей нараховує понад 1000 експонатів: вогнепальна та холодна зброя, вибухові пристрої, наркотичні речовини, документи, зразки кримінальних справ та відповідні речові докази, технічні засоби експертних досліджень вітчизняного та іноземного виробництва, фотографії тощо. У 2004 році музей став структурною частиною багатофункціонального музею Міністерства внутрішніх справ.

Інститут наказом МВС України від 27 грудня 2003 року № 1645 визнаний базовим навчальним закладом з підготовки слідчих і експертів-криміналістів. З 2006 року, в зв’язку з реорганізацією Національної академії внутрішніх справ України в Київський національний університет внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів був структурним підрозділом Київського національного університету внутрішніх справ, який з березня 2006 року по жовтень 2010 року очолював кандидат педагогічних наук, полковник міліції М.В. Бочкарьов.

Починаючи з цього періоду в інституті діяли наступні навчально-наукові підрозділи: факультет підготовки слідчих, факультет підготовки експертів-криміналістів, чотири кафедри (кафедра досудового розслідування, кафедра криміналістичних експертиз, кафедра криміналістичної техніки, кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки) та наукова лабораторія з проблем розкриття та розслідування злочинів.

На виконання вказівок керівництва МВС України щодо посилення практичного спрямування підготовки фахівців для органів внутрішніх справ, а саме для слідчих підрозділів, з жовтня 2010 року інститут очолює кандидат юридичних наук, полковник міліції А.С. Сизоненко, який до цього часу працював у Слідчому управлінні ГУМВС України в м. Києві.

З 2013 року в зв’язку з організаційно-штатними змінами інститут перейменовано в Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів.

Нині навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки та спеціальністю «Правознавство», а також освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Судова експертиза». Інститут здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання із числа працівників органів внутрішніх справ за цільовим направленням і замовленням підрозділів МВС України (за рахунок державного бюджету), а також із числа цивільних осіб (за рахунок державного бюджету).

На сьогодні в навчально-науковому інституті підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС навчається 558 слухачів та курсантів.

У навчальному закладі активно впроваджуються в навчальний процес новітні методики викладання, застосовуються сучасні технічні засоби навчання, розвивається матеріально-технічна база. Зокрема, для організації навчального процесу та контролю здобутих знань активно використовуються інформаційні та телекомунікаційні технології, електронні дидактичні засоби, відеолекції, дистанційні курси, електронна бібліотека тощо.

Навчальний процес має чітку практичну спрямованість. Головною метою навчання є формування у майбутнього випускника глибоких юридичних знань, вміння оперативно вирішувати складні завдання в умовах невизначеності, навичок правоохоронної діяльності.

Велика увага під час підготовки майбутнього фахівця надається проведенню навчальних практик та стажуванню, самостійній роботі курсантів, слухачів і студентів, а також залученню їх до проведення наукових досліджень, роботи в слухацьких (курсантських) наукових товариствах, гуртках, проблемних групах, до участі в конкурсах, наукових конференціях, вікторинах, олімпіадах.

У рамках міжнародного співробітництва інститут постійно відвідують зарубіжні делегації з Австрії, Швейцарії, Польщі, Японії, Німеччини, Росії, Білорусі, Молдови. Закордонні правоохоронці діляться з майбутніми працівниками ОВС України досвідом боротьби з організованою злочинністю, незаконним наркообігом, з проблемами розкриття злочинів, які чинять із застосуванням вибухових речовин, підробкою документів, тощо.

Сьогодні випускники інституту є представниками професії, престиж і відповідальність якої за останні роки істотно зросли. Вони достойно представляють інститут у підрозділах та галузевих службах правоохоронних органів не тільки України, але й інших країн. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується кваліфікованими науково-педагогічними працівниками.

Керівництво:

Сизоненко Антон Степанович, кандидат юридичних наук , полковник міліції, начальник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС.

Графік прийому: вівторок 11.00-13.00; 044-512-60-60.

Тарасенко Костянтин Васильович, кандидат юридичних наук, підполковник міліції, заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС.

Графік прийому: середа 11.00-13.00; тел. 044-512-60-61

Марчевський Сергій Валерійович, кандидат юридичних наук, майор міліції, заступник начальника Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС.

Графік прийому: понеділок 14.00-16.00; 044-512-65-03.

Малоокий Володимир Леонідович, майор міліції, помічник начальника з матеріально-технічного забезпечення Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС.

Графік прийому: п’ятниця 15.00-17.00; 044-512-62-74.

Д. Процедура допуску до навчання.

Провадження освітньої діяльності у Навчально-науковому інституті підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ (далі ННІПФЕКП НАВС або інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 року серії АД № 073175 та сертифіката про акредитацію серії РД-ІV № 1143833 від 08.12.2010 року з терміном дії до 01.07.2018 року.

На навчання до інституту приймаються громадяни України, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Підготовка фахівців для проходження служби в органах і підрозділах внутрішніх справ на посадах середнього та старшого начальницького складу проводиться за відповідними програмами підготовки із числа осіб, які відповідають встановленим вимогам проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України.

Терміни проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, перелік та форми проведення вступних екзаменів до інституту встановлюються Правилами прийому до НАВС за погодженням МВС України за погодженням з МОН України.

Обсяги прийому на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються відповідним наказом МВС України.

Організацію прийому до інституту здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора НАВС, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Національної академії внутрішніх справ, затвердженим ректором академії.

Навчальний процес здійснюється українською мовою.

Для вступників, які потребують поселення в гуртожитках під час вступу, надаються за оплату вільні місця в гуртожитках.

Детальна інформація щодо вимог до вступників, термінів проведення конкурсних випробувань, оплати за навчання, тощо можна дізнатись на офіційному веб-сайті Національної академії внутрішніх справ: http://www.naiau.kiev.ua; у розділі «Вступникам».

 

 

 

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X