Українська версія сайту

Загальна практична інформація

 Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів (іноземних громадян)

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, не мають права на здобуття вищої освіти в Навчально-науковому інституті № 2 Національної академії внутрішніх справ.

 Інформація про проїзд до інституту

Корпус Навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ розміщений за адресою: м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3, (тел.: 044-512-30-34. http://www.naiau.kiev.ua/nnipsk/index.php; e-mail: [email protected].) та зв’язаний з іншими районами Києва за допомоги розвинутої системи громадського транспорту: метрополітену (стації “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця”, автобусного (маршрут №№ 6, 46, 60, 61), тролейбусного (маршрут № 37), трамвайного (маршрут №№ 28, 33, 35) або маршрутних таксі (№№ 213, 414, 416, 529, 590, тощо).

 Вартість проживання

Вартість проживання в гуртожитку інституту для слухачів магістратури не перевищує 300 гривень на місяць.

В інституті функціонує їдальня та буфет, де надається якісне та калорійне харчування.

 Забезпечення житлом

В інституті функціонує гуртожиток загальною площею 6671 м2  на 450 ліжко-місць, що дозволяє у повному обсязі забезпечити слухачів та курсантів проживанням.

 Здоров’я і страхування

Медичне обслуговування перемінного складу (курсанти, слухачі, студенти) здійснюється силами медичної частини інституту (терапевтична та стоматологічна допомога).

Проведення консультацій лікарів-спеціалістів, лабораторних досліджень, складних діагностичних методів дослідження, стаціонарного обстеження та лікування здійснюється на базі відомчих лікувально-профілактичних закладів системи МВС: Центральна поліклініка МВС України (01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 18; тел.(044)256-03-65). Центральний госпіталь МВС України (04116, м. Київ, вул. Бердичівська, тел./факс(044)236-21-8) та МОЗ України.

 Умови навчання

Навчально-лабораторна база.

Матеріальна база інституту, його технічне обладнання дозволяють здійснювати повноцінний навчальний процес. Заняття проводяться у приміщеннях, які відповідають будівельним та санітарним нормам.

Практичні заняття, які передбачають використання прикладних комп’ютерних програм, проводяться у комп’ютерних класах інституту.

Лабораторії обладнані необхідними пристроями, що дозволяє демонструвати навчальний матеріали через монітори мультимедійних систем.

В інституті функціонують 2 комп’ютерних класи та 2 читальних зали, в яких використовується комп’ютери, підключені до мережі Інтернет та сайту ГСУ. Крім того, в навчальному процесі академії використовуються мультимедійні проектори.

Окремий напрям роботи – розробка автоматизованих робочих місць (АРМ), призначених для використання у практичній діяльності спеціалістів органів внутрішніх справ та у навчальному процесі. Фахівцями інституту розроблено 5 АРМів експертів-криміналістів (розміщені на сайті академії та доступні користувачам локальної мережі).

У межах навчально-наукового порталу академії створено сайт інституту, що входять до складу академії. Режим доступу до навчальної інформації забезпечується авторизацією користувачів, на сайті запроваджено пошук за ключовими словами, розміщені гостьова книга, посилання на офіційні сайти державних установ, розміщені банери навчально-наукових організацій тощо. Для забезпечення навчального процесу на веб-сайтах інституту розміщена інформація щодо розкладів занять, тематичних планів, методичних рекомендацій, графіків чергувань викладачів тощо.

Бібліотека

Бібліотека інституту складається з структурних підрозділів, а саме: загальної бібліотеки та спеціальної бібліотеки.

Сукупний книжковий фонд загальної бібліотеки становить 75000 примірників.

Моделювання фондів бібліотеки на сучасному етапі набуває нових вимог і напрямів. Фонди мають бути мобільнішими з розгорнутою мережею пошуку, здатними зацікавити і задовольнити потреби користувача в освітній та науковій діяльності.

Загальна бібліотека обладнана Wi-Fi (Wireless Fidelity). Підключитися до мережі Wi-Fi можна за допомогою ноутбуків і кишенькових комп'ютерів, оснащених спеціальним устаткуванням. В зоні дії бездротової мережі нашої бібліотеки можна, просто відкривши ноутбук або кишеньковий комп'ютер, вийти в Інтернет.

До інформаційних ресурсів загальної бібліотеки належать електронні бази даних на сервері академії.

Графік роботи бібліотеки.

Відділ обслуговування бібліотеки працює з 8.00 до 17.00

По суботах відділи обслуговування надають доступ до книгозбірні з 8.00 до 15.00.

Вихідний – неділя.

Останній робочий день місяця – санітарний день.

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля.

Культурно-масова робота та дозвілля.

Культурно-масова робота в інституті проводиться з метою розкриття творчих здібностей і талантів слухачів та курсантів, підвищення їх культурного рівня, розвитку моральних якостей, і спрямована на організацію змістовного дозвілля та задоволення естетичних потреб. Організацією культурно-масової роботи в інституті займається відділення соціально-гуманітарної роботи.

Художня самодіяльність інституту високо оцінюються Національною академією внутрішніх справ, Дніпровською та Деснянською районною держадміністраціями, іншими відомствами. Слухачі, курсанти та співробітники інституту неодноразово ставали лауреатами оглядів художньої самодіяльності серед навчальних закладів системи МВС.

Особовий склад неодноразово брав участь у зйомках різних розважальних і просвітницьких телевізійних проектах.

Створені постійно діючі художня та фотодокументальна виставки. Однією з форм культурно-масової роботи є проведення тематичних вечорів з цікавими людьми (діячами мистецтв, літератури, культури, представниками духовенства), музичних вечорів, вечорів поезії.

Щороку в інституті проводиться конкурс-огляд художньої самодіяльності, який впливає на підвищення культурно-естетичного рівня особового складу, сприяє розвитку його здібностей, формування гармонійно розвинутої особистості. Огляд-конкурс проходить у чотири етапи і завершується заключним гала-концертом, до якого входять найкращі номери конкурсу.

Для залучення молоді до творчості, змістовного проведення дозвілля, підвищення загальнолюдської та сценічної культури майбутніх правоохоронців в інституті проводиться шоу-конкурс «Міс інститут» - справжнє свято юності, краси і грації.

На території навчально-наукового інституту споруджено православний храм-каплицю на честь "Різдва святого Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна". Будівництво проводилось за ініціативи перемінного та постійного складу інституту.

Студентське самоврядування

Головною метою діяльності органів студентського (курсантського) самоврядування у Навчально-науковому інституті №2 є підвищення культурного, загальноосвітнього та естетичного виховання, рівня навчання, удосконалення загального фізичного рівня, навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, організації змістовного дозвілля курсантів та слухачів, надання всебічної допомоги керівництву НАВС, інших навчально-наукових інститутів, факультетів у вирішенні загальних питань, налагодження співпраці між структурними підрозділами академії, іншими вищими навчальними закладами, взаємодії між керівництвом та студентськими (курсантськими) колективами, зміцнення дисципліни та законності серед перемінного складу.

Самоврядування здійснюється на рівні інституту, курсу, групи (взводу). Члени студентського (курсантського) самоврядування представлені у Вченій раді інституту. На загальноакадемічному рівні управління діяльністю органів студентського (курсантського) самоврядування здійснюється Координаційною радою самоврядування академії.

Організовано години допомоги невстигаючим у навчанні особам відмінниками навчання. Ведеться активна робота для підняття іміджу відмінника: готуються рейтинги осіб, які покращують свій середній бал, курсанти з найкращою успішністю заохочуються.

Велика увага також приділяється науковій діяльності. Студенти і курсанти постійно беруть участь у конференціях, круглих столах, наукових семінарах, часто є ініціаторами проведення цих заходів. Завдяки активній співпраці з Союзом юристів України та Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України перемінний склад постійно відвідує майстер-класи провідних юристів України. За ініціативи органів самоврядування регулярно проводяться зустрічі з досвідченими практичними працівниками ОВС, прокуратури, судів тощо.

Курсанти інституту активно здійснюють заходи з профорієнтаційної діяльності серед населення з метою підвищення рівня правової культури та покращення іміджу працівника міліції. Перемінний склад читає лекції з правознавства, проводить бесіди зі школярами 7-11 класів про кримінальну відповідальність неповнолітніх, профілактику злочинів та правопорушень, недопустимість вживання алкогольних та наркотичних речовин, тощо. За активної участі органів студентського (курсантського) самоврядування проводяться дні відкритих дверей.

Робота з пропаганди здорового способу життя і залучення перемінного складу до занять спортом займає чільне місце у діяльності самоврядування.

Одним із основоположних напрямів роботи самоврядування є соціальна робота. Перемінний склад інституту постійно надає допомогу ветеранам, вдовам та членам їхніх сімей. На передодні свят члени органів самоврядування відвідують ветеранів, вітають їх зі святами, допомагають у придбанні ліків, прибиранні помешкань тощо. Найактивніші волонтери відзначені Радою ветеранів за допомогу ветеранам.

Курсанти та студенти здійснюють шефство над двома будинками-інтернатами для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, де проводять гуманітарні та святкові акції для їх вихованців. Також органи самоврядування постійно беруть участь у загальноукраїнських акціях.

Спортивна робота

На спортивній базі інституту створені належні умови для розвитку аматорського спорту, передусім з видів, які сприяють підвищенню рівня професійної, фізичної та психологічної підготовленості. На території інституту функціонують стадіон, ігровий зал

Під керівництвом досвідчених фахівців профільних кафедр організовано роботу секцій з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, тхэквондо, рукопашного бою, гирьового спорту, легкої атлетики, настільного тенісу, прикладної стрільби, атлетичної гімнастики.

Щороку в інституті проводиться більше 50 спортивних заходів з професійно-прикладних та ігрових видів спорту, участь в яких приймає близько 500 осіб з числа курсантів, слухачів, працівників академії та членів їх сімей.

Найкращі спортсмени інституту входять до складу збірних команд МВС України та показують гідні результати на міжнародних змаганнях та спортивно-масових заходах серед поліцейських зарубіжних країн. Їх відмінній підготовці та вдалим виступам сприяє спортивна база, що постійно оновлюється та вдосконалюється.

З метою пропаганди фізичної культури і спорту та здорового способу життя систематично проводяться зустрічі колективу інституту з видатними спортсменами сучасності.

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X