Українська версія сайту

Основні завдання

- реалізація  навчальних планів підготовки фахівців в інституті;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрами академії та інституту;

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітньої діяльності в групових та індивідуальних формах роботи;

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через аналіз результатів екзаменаційних сесій, екзаменаційних комісій, захисту курсових робіт;

- контроль за підготовкою й систематичним оновленням методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрами академії та інституту;

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітньої діяльності;

- впровадження в межах компетенції принципів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи елементів кредитно-модульної системи організації освітнього процесу;

- керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти рівня бакалавра та магістра, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, вікторин, конкурсів, тощо;

- педагогічний контроль науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на оперативних нарадах при заступникові директора інституту відкритих занять, а також контрольних  і взаємних відвідувань;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань, круглих столів;

- організація і проведення занять в системі службової підготовки для атестованих працівників;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення правопросвітницької та профорієнтаційної роботи;

- координація діяльності всіх кафедр академії та інституту, що забезпечують спеціальну фахову підготовку здобувачів вищої освіти;

- розробка в межах компетентності кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за напрямами підготовки фахівців в інституті;

- організація практик і стажування, захист їх результатів в установленому порядку;

- залучення провідних вчених, спеціалістів правоохоронних органів до проведення занять;

- координація і забезпечення підготовки курсових робіт;

- забезпечення підготовки та проведення атестації випускників.

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X