Українська версія сайту

Загальні відомості

 • Положення про кафедру
 • Склад кафедри
 • Історична довідка

   Історична довідка

   Історія кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз

   Для забезпечення потреб у підготовці кадрів для експертних підрозділів органів внутрішніх справ наказом МВС України від 12.07.1992 № 435 «Про відкриття факультету підготовки експертів-криміналістів УАВС» у структурі факультету Української академії внутрішніх справ, який функціонував за адресою: м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3, – була заснована кафедра криміналістичних експертиз. З роками навчальний заклад змінював статус: в 1996 році – Національна академія внутрішніх справ України; з 2005 року – Київський національний університет внутрішніх справ; в 2010 році – Національна академія внутрішніх справ.

   Створену у 1992 році кафедру криміналістичних експертиз очолив кандидат юридичних наук, доцент А.В. Іщенко, який згодом захистив докторську дисертацію, став професором, заслуженим юристом України. У 1993 – 1997 р.р. кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Г.А. Кушнір. На цій посаді його змінив кандидат юридичних наук, доцент  О.О. Садченко (1997 – 2001 р.р.), згодом – кандидат юридичних наук, доцент  А.В. Старушкевич (2001 – 2002 р.р.), пізніше – кандидат технічних наук, доцент О.О. Давидова (2002 – 2006 р.р.), в період з 2006 року по 2012 рік кафедрою знову керував кандидат юридичних наук, доцент О.О. Садченко.

   У вересні 2012 року відбулося об’єднання кафедри криміналістичних експертиз з кафедрою криміналістичної техніки. З лютого 2013 року оновлену кафедру криміналістичних експертиз очолювала кандидат юридичних наук підполковник поліції Антонюк П.Є. З вересня 2015 року посаду займала доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції Чорноус Ю.М. З жовтня 2016 року кафедру очолювала кандидат юридичних наук, підполковник поліції Комаринська Ю.Б. 

   З березня 2017 року т.в.о. завідувача кафедри криміналістичних експертиз призначений кандидат юридичних наук Атаманчук Володимир Миколайович.

   7 червня 2017 року кафедра криміналістичних експертиз змінила назву на кафедру криміналістичного забезпечення та судових експертиз, тоді ж Атаманчук Володимир Миколайович був призначений на посаду завідувача кафедри.

   У перші роки діяльності кафедри криміналістичних експертиз багато зусиль до її становлення й розвитку доклали досвідчені науковці й практичні працівники: В.М. Абрамова, Т.Д. Гурська, Т.Д. Земляна, С.А. Костюк, В.М. Лукашенко, В.А. Маркусь, А.Т. Пацера, В.І. Пашко, Н.І. Самсоненко, С.С. Сотнік, В.А. Чепульченко, А.І. Шаботенко тощо. 

   Згодом склад кафедри поповнювали досвідчені практики та теоретики: Ю.М. Оропай, С.М. Єременко, С.В. Мороз, З.С. Меленевська, О.Ф. Сулява, В.В. Назаров,    В.Н. Большаков, А.О. Полтавський, І.М. Мельников, Ю.О. Мазниченко, В.Д. Захматов, В.Н. Стратілат, Н.М. Куріпко, О.Г. Волошин, С.І. Мендус, Н.А. Драпей, О.В. Пономаренко, Г.І. Казакова, Л.Т. Котляренко, М.А. Левищенко, Ю.П. Яценко, Т.В. Ступак, С.А. Ромась, В.П. Балобан, О.М. Уразгільдєєв, Т.В. Чавгіна, Ю.П. Приходько, Н.Б. Карпенко, С.Б. Бойченко, Ю.О. Чечіль, О.М. Барікова, І.Ю. Гора; а також випускники Національної академії внутрішніх справ України, які пройшли підготовку в ад’юнктурі і захистили дисертаційні дослідження: А.В. Кофанов, Є.О. Івакін, Є.Ю. Свобода, О.В. Воробей, С.В. Хільченко, О.Л. Кобилянський, Р.П. Марчук, О.В. Шведова, О.В. Літвінова, О.С. Кофанова, П.Є. Антонюк, В.В. Арешонков, Т.В. Михальчук.

   Сьогодні кафедра готує фахівців для підрозділів Національної поліції України (інспекторів-криміналістів, слідчих тощо) та експертно-криміналістичних підрозділів МВС України (судових експертів). Кафедра забезпечує навчальний процес для курсантів та магістрів інституту, намагаючись передати майбутнім фахівцям достатній обсяг знань, умінь та навичок, застосовуючи при цьому різні форми навчальних занять. Значна увага надається практичному відпрацюванню методики експертного дослідження різних об’єктів, явищ і процесів, а також техніко-криміналістичному забезпеченню слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів. З цією метою на кафедрі створені відповідні навчальні лабораторії, навчально-методичні класи, полігони, які активно застосовуються в навчальному процесі. 

   З метою практичного спрямування занять учбові експертизи проводяться в навчальних лабораторіях «Судово-балістичні дослідження та дослідження холодної зброї», «Трасологічні та дактилоскопічні дослідження», «Цифрова фотографія», «Цифрова фотографія і криміналістичні обліки», контроль роботи виконується у навчально-методичних кабінетах «Техніко-криміналістичне дослідження документів та почерку», «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності». 

   Особливе місце в організації навчання курсантів належить музею «Судових експертиз». Основна частина його експонатів була зібрана протягом 1997-2001 рр..Значних зусиль у його створенні доклали всі співробітники кафедри та інституту, а особливо О.О. Садченко,  В.Я. Горбачевський, Ю.М. Оропай, С.М. Єременко та інші. В урочистостях з нагоди відкриття музею (2001 рік) взяли участь заступник начальника ГСУ МВС України генерал-майор міліції В.І. Захаров та ректор Національної академії внутрішніх справ України, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Я.Ю. Кондратьєв. 

   З 2004 року до сьогодні музей є структурною частиною багатофункціонального музею Міністерства внутрішніх справ, яка постійно поповнюється експонатами. 

   Науково-педагогічні працівники кафедри також беруть участь у довузівській підготовці, систематично виступають перед молоддю, ведуть заняття в підшефних школах. У традиційні дні «відкритих дверей», які щорічно проводяться в інституті для старшокласників середніх шкіл, викладачі демонструють можливості криміналістики і судових експертиз. Гості відвідують експозиції спеціалізованих класів і музею. Викладачі кафедри допомагають тим самим молоді обрати свій життєвий шлях. 

   Колектив кафедри постійно співпрацює з Експертно-криміналістичними підрозділами МВС України. Науково-педагогічні працівники систематично проходять стажування у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України та Київському наукового-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. 

   Серед форм взаємодії з практичними підрозділами можна назвати спільні наради, семінари, «круглі столи», при проведенні яких обговорюються проекти нормативних актів, програми навчальних та тематичних планів, методичні рекомендації, навчальні і наукові видання, дисертаційні роботи. 

   Крім того, провідні фахівці експертних підрозділів залучаються до проведення занять, консультування з підготовки кваліфікаційних робіт. Постійною практикою є проведення занять на базі Державного науково-дослідного експертного центру МВС України, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів. 

   Важливою формою взаємодії кафедри з Експертною службою є наукове керівництво підготовкою дисертаційних робіт, авторами яких є співробітники експертних підрозділів. Так, під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри підготовлено і захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» начальником НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області Ю.О. Пілюковим, співробітником ДНДЕКЦ МВС України Д.В. Мельником; успішно працюють над дисертаційними дослідженнями Голобатовський А.І., Дмитрук Р.С., Костильова О.А., Кулініч Н.Д., Акулініна А.Р., Пустовойтова Я.В., та інші.

   У 2008 році Національну академію внутрішніх справ визнано базовим закладом з підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної поліції України. У зв’язку з цим кафедрою розроблено, запроваджено й методично забезпечено дворівневу систему підготовки відповідних фахівців за схемою: «Бакалавр», «Магістр».

   З жовтня 2011 року розпочато підготовку фахівців для Експертної служби МВС України у галузі знань «Специфічні категорії» (1801), зі спеціальності «Судова експертиза» (8.18010003) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

   Представники кафедри викладають навчальні дисципліни також в інституті післядипломної освіти для інспекторів-криміналістів та слідчих підрозділів Національної поліції України, судових експертів Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України, патрульних поліцейських і працівників карного розшуку.

   Традиційною для кафедри залишається розробка проблем судової експертизи. Науковці кафедри опікуються сучасними технологіями в експертних дослідженнях (О.Г. Волошин); питаннями дослідження паперових грошей України (О.В. Воробей); перспективами розвитку криміналістичного дослідження вогнепальної зброї (А.В. Кофанов); спеціального дослідження документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій (О.В. Шведова); криміналістичним забезпеченням проведення вибухотехнічних досліджень (Ю.П. Приходько); проблемами ідентифікації особи за рисами зовнішності (О.О. Садченко); криміналістичним аналізом об’єктів біологічного походження (Л.Т. Котляренко).

   У наукових пошуках співробітників кафедри можна, у історичній ретроспективі, визначити кілька напрямів.

   Перший – розробка нового на той час підходу до побудови спеціальних курсів для навчання експертів на базі повної середньої освіти. У його межах підготовлені навчальні програми: «Теоретичні основи судової експертизи», «Дактилоскопічні дослідження», «Трасологічні дослідження», «Дослідження холодної зброї», «Техніко-криміналістичне дослідження документів», «Почеркознавчі дослідження», «Судово-балістичні дослідження», «Ідентифікація особи за рисами зовнішності», «Технічні засоби криміналістичних досліджень», «Криміналістична фотографія та відеозапис», «Техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів», «Науково-дослідна фотографія», «Криміналістичні обліки», «Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів», «Інформаційні технології в експертних дослідженнях». 

   Були проведені міжвузівські дослідження проблем викладання навчальних дисциплін та програмованого навчання, в яких кафедра виступила головним виконавцем і за результатами яких було підготовлено два збірника наукових праць. 

   Другий напрям – розробка інформаційних технологій і методик їх використання для дослідження речових доказів. На завершальній стадії створоення знаходиться Автоматизована інформаційно-довідкова програма "Автоматизоване робоче місце експерта-вибухотехніка" (розробник Ю.П. Приходько).

   На кафедрі впроваджуються нові технології навчання, ведеться розробка і створення автоматизованих робочих місць експерта з різних видів досліджень, мультимедійних посібників, електронних підручників. Підготовлені тексти навчальних матеріалів до навчальних дисциплін, які зберігаються на магнітних носіях. Створено спеціалізовані тести дисциплін, комплексні контрольні роботи, проблемні питанні та завдання на самостійну роботу, термінологічні словники тощо. 

   Практичні заняття забезпечені колекціями вогнепальної і холодної зброї, підроблених документів, грошей, штампів і печаток, технічними засобами і інструментами, приладами, устаткуванням, моделями, муляжами, таблицями, учбовими відеофільмами. 

   Зусилля науково-педагогічного колективу кафедри спрямовані на подальше вдосконалення викладацької майстерності, інтенсифікацію науково-дослідної діяльності, формування у курсантів високого рівня усвідомленої перспективи.

   У пошуках шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, судово-експертної діяльності кафедра активно співпрацює з навчальними закладами та науково-дослідними установами України.

   На забезпечення вказаного напряму підготовки фахівців розроблено комплекс навчально-методичної документації та запроваджено нові навчальні дисципліни.

   На сьогоднішній день науково-педагогічний потенціал кафедри забезпечують: 1 доктор юридичних наук, 9 кандидатів юридичних наук, з них 6 доцентів.

 • Контактна інформація

   Поштова адреса: м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, 3

   Завідувач кафедри: вн. тел. 75-18, каб. 227

   кандидат юридичних наук

   Атаманчук Володимир Миколайович

    

   Старший лаборант кафедри: вн. тел. 75-45, каб. 302

   Чавгіна Тетяна Вікторівна

   Електронні адреси кафедри[email protected] , [email protected] 

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X