Українська версія сайту

Склад кафедри

 • Завідувач кафедри АТАМАНЧУК Володимир Миколайович,
  кандидат юридичних наук, майор поліції
  • Закінчив у 2007 році Київський національний університет внутрішніх справ. Майор поліції Атаманчук В.М. службу в органах внутрішніх справ України розпочав з липня 2003 року курсантом Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ. Після закінчення навчального закладу працював у відділі криміналістичних експертиз  Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Житомирській області.

   Має право на проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   З листопада 2011 року по листопад 2012 року працював на посаді інспектора навчально-виховного відділу Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ.

   Педагогічну діяльність розпочав з листопада 2012 року на посаді викладача кафедри криміналістики та судової медицини. У липні 2015 року призначений старшим викладачем кафедри, з листопада 2016 – доцент цієї ж кафедри.

   З березня 2017 року виконує обов’язки завідувача кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

   У 2012  році в спеціалізованій вченій раді Д 26.007.05 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, тема “Термінологія криміналістичних експертиз: сучасні проблеми вивчення та практичного використання” за спеціальністю 12.00.09.

   Атаманчук В.М. є автором більш ніж 20 наукових навчально-методичних праць. Серед них навчальні підручники, посібники, наукові статті, тези виступів на наукових конференціях та методичні рекомендації з особливостей розслідування окремих видів злочинів та ін.

   Напрями наукової школи: методика розслідування окремих видів злочинів, криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Професор кафедри ВОРОБЕЙ Олена Вячеславівна,
  кандидат юридичних наук, доцент
  • Закінчила: у 1996 році Українську академію внутрішніх справ з відзнакою.

   Працювала: з 1996 року по 1998 рік – експерт відділу технічної експертизи документів та почерку Криміналістичного центру при ЕКУ МВС України.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 2 роки.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних досліджень.

   В академії: з вересня 1998 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2004 році на тему «Криміналістичне дослідження паперових грошей України».

   Напрями наукової роботи: техніко-криміналістичне дослідження документів, ідентифікація особи за ознаками зовнішності.

   Має більше 70 навчально-методичних праць.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Професор кафедри СВОБОДА Євгенія Юріївна,
  кандидат юридичних наук, доцент
  • Закінчила: у 1996 році Українську академію внутрішніх справ з відзнакою.

   Працювала: з 1996 року по 1998 рік  експертом ЕКУ при ГУМВС України в Київській області.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 2 роки.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних досліджень.

   В академії: з серпня 1998 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри криміналістичних експертиз.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 20011 році на тему «Кримінальна реєстрація: загальноправові, процесуальні, організаційні та тактико-криміналістичні питання».

   Має більше 80 навчально-методичних праць.

   Учений секретар вченої ради навчально-наукового інституту № 2 НАВС.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Доцент кафедри КОФАНОВА Олена Сергіївна,
  кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції
  •  

   Закінчила: у 2000 році – Національну академію внутрішніх справ України (з відзнакою); у 2011 році – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (магістр економіки).

   Працювала: експертом відділу дактилоскопічних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві; з березня по листопад 2001 року – експерт відділення дактилоскопічної експертизи та обліків відділу криміналістичних експертиз НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 1,5 роки.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з листопада 2004 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2011 році на тему «Теоретичні та практичні аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності».

   Напрями наукової роботи: використання спеціальних знань при  розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності, криміналістичне дослідження холодної зброї, судова дактело-скопічна експертиза, криміналістика, науково-дослідна фотографія.

   Має більше 50 навчально-методичних праць.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Доцент кафедри ПРИХОДЬКО Юрій Павлович,
  кандидат юридичних наук, доцент
  •  

   Закінчив: у 1998 році – Національну академію внутрішніх справ України.

   Працював: з лютого 1987 р. по жовтень 1990 р. – на посадах: пожежного, пожежного радіотелефоніста, пожежного прожекториста, старшого пожежного прожекториста 23-ПВЧП по охороні Шевченківського району м. Києва; з жовтня 1990 р. по червень 1992 р. – технік-криміналіст відділу внутрішніх справ Баришівського району ГУМВС України в Київській області; з березня 1993 р. – експерт групи техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів експертно-криміналістичного відділу ГУ МВС Київської області, а також працював на посадах: старшого експерта експертно-криміналістичного управління, старшого експерта групи балістичних та трасологічних досліджень відділу криміналістичних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області, заступником начальника відділу – начальником відділення організації пошуку та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області, начальник відділу вибухотехнічних і пожежно-технічних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області.

   Ветеран ОВС.

   Експертний стаж роботи у практичних підрозділах – 22 роки.

   Має право на проведення: дактилоскопічних, трасологічних, балістичних експертиз, експертизи холодної зброї, судово-технічної експертизи документів, вибухотехнічних експертиз, робіт з пошуку та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин.

   В академії: з 2012 року.

   Напрями наукової роботи: криміналістичне зброєзнавство (вибухотехнічні дослідження, судово-балістичні дослідження, дослідження холодної зброї).

   У лютому 2013 року затвердив тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня «кандидат юридичних наук».

   Член науково-методичної секції № 4 (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) науково-методичної ради НАВС.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Старший викладач ВОЛОШИН Олексій Гнатович
  •  

   Закінчив: у 1971 році – Київське медичне училище № 2; у 1975 році – Московську школу міліції (відділення експертів-криміналістів); у 1980 році – Київську вищу школу міліції ім. Ф.Е. Дзержинського.

   Працював: в УВС Кримвиконкому, УВС Архангельськвиконкому та ГУМВС у м. Києві на посадах експерта, старшого експерта, а також начальника відділу експертно-криміналістичного забезпечення Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 27 років.

   Має право проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з 2001 року.

   Напрями наукової роботи: техніко-криміналістичне забезпечення слідчий дій та оперативно-розшукових заходів, участь спеціаліста при проведенні слідчих дій, техніко-криміналістичне дослідження документів, судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, криміналістичні обліки.

   Має наукові публікації. Є співавтором навчальних посібників.

   Є керівником наукового гуртка “Спеціальні дослідження”. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено ряд наукових робіт курсантів, що здобули перемоги у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

   Член науково-методичної секції № 4 (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) науково-методичної ради НАВС.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Старший викладач ПРИМАК Роман Миколайович,
  капітан поліції
  •  

   У 2006 році закінчив навчально-науковий інститут підготовки слідчих та криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ по спеціальності «Правознавство», отримав допуски на право проведення 7 видів криміналістичних експертиз. З 2006 р. по 2013 р. перебував на посаді експерта СТКЗР Білоцерківського МВ, а з 2013 на посаді начальника сектору №9 НДЕКЦ при ГУМВС в Київській обл. З жовтня 2014 р. по 2016 р. проходив службу в зоні проведення АТО.

   З 17 квітня 2016 року працював на посаді викладача кафедри загально правових дисциплін факультету №1 ННІ №1, а з 1 вересня 2016 р. призначений на посаду викладача кафедри криміналістичних експертиз ННІ №2 НАВС.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Професор Юсупов Володимир Васильович ,
  доктор юридичних наук, професор, полковник поліції
  •  У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України з відзнакою й отримав освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Працював оперуповноваженим відділу КМСД Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві.

   З 2003 року на викладацькій роботі. Пройшов шлях від викладача до доцента кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ. У лютому 2015 року призначений на посаду доцента кафедри криміналістичних експертиз (на 0,25 ставки, за сумісництвом).

   У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організація і тактика перевірки алібі на досудовому слідстві» за спеціальністю 12.00.09. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор В.С. Кузьмічов. У 2007 році присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. У 2010 році затвердив тему докторської дисертації «Криміналістика в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття (історико-теоретичне дослідження)».

   Є автором і співавтором більш ніж 90 наукових та навчально-методичних праць. Серед них підручники та навчальні посібники, наукові статті у фахових виданнях, іноземних і міжнародних журналах, тези виступів на конференціях та ін.

   Є членом Науково-методичної ради НАВС.

   Напрями наукових досліджень: історія криміналістики; проблеми криміналістичної тактики і методики розслідування окремих видів злочинів.

 • Старший викладач Михальчук Тетяна Володимирівна ,
  кандидат юридичних наук
  • Закінчила: у 2005 році Національну академію внутрішніх справ України (з відзнакою).

   Працювала: з липня 2005 по листопад 2005 року – слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві.

   В академії: з листопада 2008 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2009 році на тему «Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів».

   Напрями наукової роботи: криміналістика, кримінальний процес, теоретичні основи судової експертизи.

   Має більше 15 навчально-методичних праць.

  • Переглянути профіль ORCID
  • Переглянути профіль у Google Академії
 • Старший лаборант Чавгіна Тетяна Вікторівна
  •  Почала свою трудову діяльність у 1980 році у Київській вищій школі МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського з посади друкарки, після закінчення Київських державних курсів стенографії та машинопису. Послідовно займала наступні посади: інспектора секретаріату, старшого інспектора канцелярії, начальника канцелярії, старшого лаборанта кафедри кримінального процесу факультету підготовки слідчих ННІПСК НАВСУ, з квітня 2006 р. – старший лаборант кафедри криміналістичних експертиз.

    Відповідає за номенклатуру справ кафедри. Здійснює контроль за виконанням вхідної та вихідної документації, веде та готує протоколи засідань кафедри. Готує своєчасно і якісно навчально-методичну документацію кафедри, приймає участь у створенні інформаційних фондів кафедри. Надає технічну допомогу науково-педагогічним працівникам при підготовці лекцій, дидактичних матеріалів тощо.

 • Інструктор Таборов Леонід Іванович

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X