Українська версія сайту

Загальні відомості

 • Склад кафедри

   Мазур Ігор Миколайович – завідувач кафедри, Майстер спорту України з волейболу. В органах внутрішніх справ з 1998 року.

   Титаренко Олександр Олександрович - викладач. Майстер спорту міжнародного класу України з боротьби самбо, майстер спорту міжнародного класу України з бойового самбо, майстер спорту України з боротьби дзюдо. В органах внутрішінх справ з 2001 року.

   Кузенков Олександр Васильович – доцент кафедри, Майстер спорту України з бойового самбо, кандидат у майстри спорту СРСР з боксу, кандидат у майстри спорту СРСР з легкої атлетики. Ветеран ОВС.

   Водоп’янова Тетяна Юріївна – викладач, Заслужений майстер спорту: Срібна призерка чемпіонату світу з біатлону в командній гонці (1997 р), бронзова призерка в естафеті (1997, 1999, 2000 р.р). Чемпіонка Кубка світу в естафеті (1997 р). Неодноразова чемпіонка етапу Кубка світу. В органах внутрішніх справ з 1994 року.

   Білик Валентин Вікторович - викладач кафедри. Ветеран ОВС.

   Арсененко Олександр Андрійович – викладач, Майстер спорту України з гирьового спорту. В органах внутрішніх справ з 2006 року.

   Басов Сергій Павлович – старший лаборант кафедри. Ветеран ОВС.

 • Основні завдання

   Основними завданнями кафедри є:

   - реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

   - вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

   - організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

   - розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;

   - здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів;

   - підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

   - виховання майбутнього працівника міліції, правоохоронця, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

   - організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;

   - впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

   - керівництво науково-дослідною роботою курсантів, організація роботи, спортивних секцій, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

   - організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;

   - збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи;

   - виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах, організація наставництва;

   - участь у підготовці науково-педагогічних працівників через магістратуру та ад‘юнктуру;

   - підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до академії;

   - організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

   - висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедри;

   - організація і проведення занять за профілем кафедри у системі службової підготовки для атестованих працівників;

   - надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

   - участь розробці відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих закладів освіти системи МВС України;

   - підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем правоохоронної діяльності за профілем кафедри для системи МВС України та на замовлення інших установ та організацій.

   проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження злочинів, що вчинюються неповнолітніми.

    

 • Історична довідка

   Кафедра створена за наказом ректора Української академії внутрішніхсправ у вересні 1993 року. Після проголошення Акту незалежності України, кафедра однією з перших забезпечила підготовку фахівців для органів внутрішніх справ України з трьох навчальних дисциплін – фізичної підготовки, вогневої підготовки та спеціальної фізичної підготовки.

   Першим начальником кафедри, яка у той час називалася кафедрою бойової та спеціальної підготовки, до 1996 року був полковник міліції Юрчук Федір Степанович, майстер спорту, учасник ліквідації наслідків землетрусу у Спітаці. З 1996 по 2002 р.р. кафедру очолював підполковник міліції Александров Олександр Васильович, майстер спорту, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

   Наступниками були - полковник міліції Сачаво Андрій Григорович, майстер спорту, кандидат юридичних наук, доцент, учасник бойових дій (2002-2006), полковник міліції Калюк Олексій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент (2006- 2007), полковник міліції Ємчук Олег Ігорович, майстер спорту (2007-2010), полковник міліції Акулов Сергій Олександрович, кандидат політичних наук, учасник бойових дій (2010-2011).

   У свій час на кафедрі працювали та передавали свої знання майбутнім працівникам органів внутрішніх справ:

   Заслужений тренер України, Майстер спорту Татаренко Валерій Миколайович; Заслужений майстер спорту Буряк Світлана Василівна; Майстер спорту міжнародного класу Прус Борис Васильович; Майстер спорту Доля Анатолій Юрійович; Майстер спорту Максімцов Олександр Миколайович; Майстер спорту Желєзов Костянтин Олександрович; Майстер спорту Паламарчук Володимир Володимирович; Майстер спорту Полікарпов Євгеній Васильович; Ознамець Анатолій Ульянович; Борович Василь Олександрович; Рудюк Сергій Миколайович, Булко Олександр Миколайович.

    

   Кафедра сьогодні

   Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки створена в ході організаційно-штатних змін наказом ректора НАВС і є структурним підрозділом навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, і проводить навчально-виховну і методичну роботу з навчальних дисциплін "Вогнева підготовка", та "Спеціальна фізична підготовка", здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за даними напрямами.

   Очолює кафедру, підполковник міліції Дідковський Володимир Антонович,Майстер спорту, учасник бойових дій.

   У розпорядженні кафедри знаходяться такі спортивні споруди, як стадіон з біговими доріжками, гімнастичне містечко, смуга перешкод, відкритий волейбольний майданчик, ситуативний полігон, ігрова спортивна зала, тренажерна зала, зала важкої атлетики, зала боротьби, стрілецький тир.

   Великий виховний вплив має особистий приклад викладачів кафедри, які самі успішно виступають на змаганнях високого рівня.

   Значна робота проводиться викладачами у позанавчальний час в напрямку організації спортивних секцій, підготовки збірних команд інституту до участі у змаганнях різного рівня. Протягом навчального року колектив кафедри постійно організовує та проводить спортивно-масові заходи з постійним та перемінним складом інституту. В інституті функціонують спортивні секції з ігрових видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол), боротьби самбо та дзюдо, атлетичної гімнастики та гирьового спорту, легкої атлетики, прикладної стрільби, таеквондо, роботу яких забезпечують викладачі кафедри. За підсумками Спартакіади НАВС з професійно-прикладних видів спорту та у чемпіонатах НАВС з інших видів спорту інститут займає призові місця. Курсанти інституту беруть участь, стають переможцями та призерами у змаганнях державного та міжнародного рівнів.

   Крім проведення навчальних та секційних занять з курсантами та слухачами, науково-педагогічний склад кафедри забезпечує проведення занять у системі службової підготовки з постійним складом інституту, надає практичну допомогу у проведенні занять з працівниками апарату Міністерства внутрішніх справ України.

 • Контактна інформація

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X