Українська версія сайту

Інформація про підрозділ

 Інформація про підрозділ

Науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-криміналістичного забезпечення є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

Метою діяльності лабораторії є напрацювання інноваційних методик, конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем експертно-криміналістичного забезпечення підрозділів Національної поліції та експертної служби МВС України, наукове та науково-методичне забезпечення навчального процесу в Академії.

Науково-дослідна лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, у тому числі Законами України «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Національної академії внутрішніх справ, рішеннями вченої ради, ректорату та наказами Академії, Положеннями про навчально-наукові інститути Академії, а також Положенням про Науково-дослідну лабораторію з проблем експертно-криміналістичного забезпечення навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

Основними завданнями діяльності лабораторії є:

- розробка, апробація методик експертних досліджень, супроводження їх впровадження у практичну діяльність підрозділів Експертної служби МВС України;

- підготовка методичного забезпечення з питань техніко-криміналістичної діяльності поліції.

- участь у розробці засобів криміналістичної техніки та супроводження процесу їх використання у практичній діяльності підрозділів національної поліції;

- удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення досудового провадження.

- підготовка рекомендацій із впровадження та використання нових технічних засобів і криміналістичних методів при проведенні оглядів та інших процесуальних дій національної поліції.

- розробка пропозицій щодо удосконалення ведення криміналістичних обліків, створення інтегрованих банків даних криміналістично значимої інформації;

- вивчення позитивного досвіду діяльності експертно-криміналістичних підрозділів, його узагальнення та підготовка відповідних методичних рекомендацій, аналітичних оглядів, пропозицій до нормативно-правових документів, науково-практичних і навчально-методичних посібників та інших видів видань.

- сприяння розвитку науково-дослідницької роботи у сфері експертно-криміналістичної діяльності.

- використання результатів діяльності лабораторії у навчальному процесі Академії, їх поширення в інших відомчих навчальних закладах і наукових установах.

- оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов'язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

- забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та наукового процесу.

Основними функціями лабораторії є:

- Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам академії, іншим органам та підрозділам поліції України.

- Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науково-дослідних робіт з проблематики експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності.

- Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком експертно-криміналістичної спеціалізації.

- Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

- Оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними експертними дослідженнями.

Діяльність наукової лабораторії передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами Академії, галузевими службами та підрозділами МВС України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами МВС України, інших міністерств і відомств, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об'єднаннями, діяльність яких стосується проблематики лабораторії.

 Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Карбишева, 3
Тел.: 512-64-86

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X