Українська версія сайту

Нормативне забезпечення

Відділення забезпечення навчального процесу є структурним підрозділом навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ - основним органом організації та контролю освітньої діяльності та науково-дослідної роботи постійного та перемінного особового складу інституту і безпосередньо підпорядковується завідувачу відділення забезпечення навчального процесу інституту.

У своїй діяльності відділення забезпечення навчального процесу ННІ №2 керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, статутом НАВС, рішеннями Вченої ради академії та інституту, ректорату академії та керівництва інституту, а також даним положенням.

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X