Українська версія сайту

Основні завдання

- реалізація навчальних планів підготовки фахівців в інстиутуті;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрами інституту;

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітньої діяльності в групових та індивідуальних формах роботи;

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через аналіз результатів семестрових контролів, захисту курсових робіт, атестації;

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітньої діяльності;

- впровадження в межах компетенції принципів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи елементів кредитно-модульної системи організації освітнього процесу;

- керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, вікторин, конкурсів тощо;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань, круглих столів;

- організація і проведення занять в системі службової підготовки для атестованих працівників;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової дяльності вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання;

- розробка в межах компетентності кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за напрямами підготовки фахівців в інституті;

- організація практик і стажування, захист їх результатів в установленому порядку;

- залучення провідних вчених, спеціалістів, правоохоронних органів до проведення занять;

- забезпечення підготовки та проведення атестації випускників.

 

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X