Українська версія сайту

Юридична клініка

 • Загальна інформація

   ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «EXPERT»

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 2

   НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

   З метоюнадання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від 3 серпня 2006 року «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», на базінавчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ було створено юридичну клініку«EXPERT», яка входить до Асоціації юридичних клінік України.

   Основними завданнями юридичної клініки є:

   - формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом;

   - надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги;

   - проведення правопросвітницьких заходів з учнями середніх та вищих навчальних закладів;

   - формування правової культури та правосвідомості громадян;

   - забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їхньої діяльності;

   - створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, з метою оперативного реагувати на практичні потреби громадян.

   Під час своєї діяльності юридична клініка систематично проводить тематичні бесіди за різними тематиками суспільно-правового спрямування, показові тренінги (майстер-класи) з юридичного консультування громадян, семінари, науково-практичні конференції, круглі столи та зустрічі з юристами-практиками.

   Щороку члени юридичної клініки «EXPERT» приймають участь у Всеукраїнських тижнях права, з’їздах юридичних клінік вищих навчальних закладів України, проводять правові лекторії, безкоштовно за участю викладачів-консультантів кафедр академії надають незахищеним верствам населення первинну юридичну допомогу у формі консультацій. Така робота здійснюється виходячи із інтересів не тільки громадян, а й здобувачів вищої освіти, оскільки вона створює належні умови для підготовки кваліфікованих кадрів до органів Міністерства внутрішніх справ.

   У своїй роботі юридична клініка керується Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про безоплатну правову допомогу», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про Національну поліцію», Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на з’їзді Асоціації юридичних клінік України 25 серпня 2005 року, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на з’їзді Асоціації юридичних клінік України 19 червня 2014 року, Статутом Національної академії внутрішніх справ та іншими нормативно-правовими й правозастосовчими актами, що регулюють діяльність юридичних клінік в Україні.

   Юридична клініка «EXPERT» розташована на базі навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ за адресою:м. Київ,вул. Генерала Карбишева, 3, каб. 110, 217.

 • Склад юридичної клініки

   До складу юридичної клініки «ЕКСПЕРТ» входить керівник юридичної клініки, координатори діяльності юридичної клініки, здобувачі вищої освіти інституту, які є членами юридичної клініки.

   Керівництво юридичною клінікою «ЕКСПЕРТ» здійснює:

   Єфіменко Ігор Миколайович, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, капітан поліції.

   Координаторами діяльності юридичної клініки «ЕКСПЕРТ» є:

   голова юридичної клініки – Заставецька Соломія Ігорівна, курсант 4-го курсу;

   заступник голови юридичної клініки – Березовська Анна Олегівна, курсант 4-го курсу;

   секретар юридичної клініки – Коломієць Марія Вікторівна, курсант 3-го курсу.

   Членами юридичної клініки «ЕКСПЕРТ» є:

   Гасяк Анжеліка Ігорівна, курсант 4-го курсу;

   Копин Валерія Миколаївна, курсант 4-го курсу;

   Лешан Геннадій Геннадійович, курсант 4-го курсу;

   Шумський Валентин Юрійович, курсант 4-го курсу;

   Кузьміна Анастасія Євгенівна, курсант 3-го курсу;

   Утєшев Антон Олександрович, курсант 3-го курсу;

   Ярош Ярослав Владиславович, курсант 3-го курсу;

   Івахненко Віталій Олександрович, курсант 3-го курсу;

   Чижико Борис Іванович, курсант 4-го курсу;

   Чабан Карина Євгенівна, курсант 3-го курсу;

   Дякін Віталій Іванович, курсант 3-го курсу;

   Чухрій Анастасія Вікторівна, курсант 3-го курсу;

   Толочко Олена Іванівна, курсант 3-го курсу;

   Коломієць Євгеній Генадійович, курсант 3-го курсу;

   Малоняк Павло Іванович, курсант 3-го курсу;

   Солопов Олександр Олександрович, курсант 3-го курсу;

   Кобилинський Владислав Миколайович, курсант 2-го курсу;

   Левченко Анна Ігорівна, курсант 2-го курсу;

   Гаць Діана Олександрівна, студент 2-го курсу;

   Голяченко Каріна Олегівна, студент 2-го курсу;

   Мартинюк Дарина Олексіївна, студент 2-го курсу;

   Прокопченко Владислава Сергіївна, студент 2-го курсу;

   Мельник Юлія Олександрівна, студент 2-го курсу;

   Терещенко Верніка Вадимівна, студент 2-го курсу;

   Шереметьєва Анастасія Михайлівна, студент 2-го курсу;

   Шокур Маргарита Андріївна, студент 2-го курсу.

 • Графік та плани роботи юридичної клініки
 • Викладачі-консультанти юридичної клініки

   До складу викладачів-консультантів юридичної клініки «ЕКСПЕРТ» навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ відповідно до наказу НАВС від 25.11.2017 № 1967 входять:

   Андросюк В.І. – провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення навчально-наукового інституту № 4 НАВС, кандидат психологічних наук, професор;

   Гусєва К.А. – старший викладач кафедри адміністративної діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції;

   Квітка Я.М. – професор кафедри адміністративної діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

   Косенко С.С. – професор кафедри кримінального права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

   Кубарєва О.В. – старший викладач кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук;

   Охріменко С.С. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат юридичних наук, майор поліції;

   Плугатирь М.В. – доцент кафедри адміністративного права та процесу НАВС, кандидат юридичних наук.

 • Звіти юридичної клініки
 • Контакти

   Адреса: Юридична клініка «ЕКСПЕРТ» розташована на базі навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ за адресою:02183, м. Київ вул. Генерала Карбишева, 3, каб. 110, 217.

    


    Контактні телефони: За додатковою інформацією та попереднім записом звертатися за номером телефону: (093)153-22-16, (063)625-81-16, (050)747-66-03.


    Електронна адреса: efimenko_i_n@ukr.net

   Юридична клініка «ЕКСПЕРТ» має свою персональну електронну адресу, на яку громадяни можуть надсилати консультативні запитання та отримувати на них від фахівців юридичної клініки відповіді.


    Соціальні мережі: ІНФОРМАЦІЯ ТИМЧАСОВО НЕДОСТУПНА У ЗВ’ЯЗКУ З ТЕХНІЧНИМИ РОБОТАМИ

    
 • Нормативно-правове забезпечення

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X