Українська версія сайту

Юридична клініка

 • Загальна інформація

   ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «EXPERT»

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 2

   НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

   З метоюнадання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від 3 серпня 2006 року «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», на базінавчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ було створено юридичну клініку«EXPERT», яка входить до Асоціації юридичних клінік України.

   Основними завданнями юридичної клініки є:

   - формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом;

   - надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги;

   - проведення правопросвітницьких заходів з учнями середніх та вищих навчальних закладів;

   - формування правової культури та правосвідомості громадян;

   - забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їхньої діяльності;

   - створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, з метою оперативного реагувати на практичні потреби громадян.

   Під час своєї діяльності юридична клініка систематично проводить тематичні бесіди за різними тематиками суспільно-правового спрямування, показові тренінги (майстер-класи) з юридичного консультування громадян, семінари, науково-практичні конференції, круглі столи та зустрічі з юристами-практиками.

   Щороку члени юридичної клініки «EXPERT» приймають участь у Всеукраїнських тижнях права, з’їздах юридичних клінік вищих навчальних закладів України, проводять правові лекторії, безкоштовно за участю викладачів-консультантів кафедр академії надають незахищеним верствам населення первинну юридичну допомогу у формі консультацій. Така робота здійснюється виходячи із інтересів не тільки громадян, а й здобувачів вищої освіти, оскільки вона створює належні умови для підготовки кваліфікованих кадрів до органів Міністерства внутрішніх справ.

   У своїй роботі юридична клініка керується Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про безоплатну правову допомогу», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про Національну поліцію», Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на з’їзді Асоціації юридичних клінік України 25 серпня 2005 року, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на з’їзді Асоціації юридичних клінік України 19 червня 2014 року, Статутом Національної академії внутрішніх справ та іншими нормативно-правовими й правозастосовчими актами, що регулюють діяльність юридичних клінік в Україні.

   Юридична клініка «EXPERT» розташована на базі навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

 • Склад юридичної клініки

   До складу юридичної клініки «EXPERT» входить керівник юридичної клініки, координатори діяльності юридичної клініки, здобувачі вищої освіти інституту, які є членами юридичної клініки.

   Керівництво юридичною клінікою «EXPERT» здійснює:

   Єфіменко Ігор Миколайович, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, капітан поліції.

   Членами юридичної клініки «EXPERT» є:

   - Осадча Карина Олександрівна, курсант 2-го курсу;

   - Мамульчик Анна Андріївна, курсант 2-го курсу;

   - Шестакова Яна Валеріївна, курсант 2-го курсу;

   - Питель Ольга Василівна, курсант 2-го курсу;

   - Кирієнко Тетяна Анатоліївна, курсант 2-го курсу;

   - Журова Дар’я Ігорівна, курсант 2-го курсу;

   - Кравчук Артур Максимович, курсант 2-го курсу;

   - Тимощук Олег Віталійович, курсант 2-го курсу;

   - Берека Владислав Андрійович, курсант 2-го курсу;

   - Моцар Олександр Олексндрович, курсант 2-го курсу;

   - Лутченко Олег Олегович, курсант 2-го курсу;

   - Старкін Олександр Анатолійович, курсант 2-го курсу;

   - Білоусов Євгеній Вікторович, курсант 2-го курсу;

   - Опанасенко Вероніка Рустамівна, курсант 3-го курсу;

   - Дідовець Ярина Олексіївна, студент 4-го курсу;

   - Іванова Олександра Петрівна, студент 4-го курсу;

   - Колесник Анастасія Єгорівна, студент 4-го курсу;

   - Косінська Аліна Леонідівна, студент 4-го курсу;

   - Лисенко Катерина Анатоліївна, студент 4-го курсу;

   - Чернявська Олена Сергіївна, студент 4-го курсу.

 • Викладачі-консультанти юридичної клініки

   До складу викладачів-консультантів юридичної клініки «ЕКСПЕРТ» навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ відповідно до наказу НАВС від 25.11.2017 № 1967 входять:

   Андросюк В.Г.провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізичних досліджень ННІЗДН НАВС, кандидат психологічних наук, професор;

   Квітка Я.М.професор кафедри поліцейського права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

   Кубарєва О.В.доцент кафедри кримінального процесу НАВС, кандидат юридичних наук;

   Охріменко С.С. науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології ННІ № 2 НАВС, кандидат юридичних наук;

 • Контакти

   Адреса: Юридична клініка «EXPERT» розташована на базі навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ за адресою: 02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, 3.

    Електронна адреса: [email protected]

    
 • Нормативно-правове забезпечення

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X